Felhasználási feltételek  


A www.kesziskft.hu webhely ("Honlap") használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi felhasználási feltételeket ("Felhasználási Feltételek"). Ezek a Felhasználási Feltételek szabályozzák a Honlap és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

Általános bevezetés

Jelen webhelyet a KészisSpec Kft. (székhelye: 2315 Szigethalom, Dunasor utca 29.; Cg.: 13-09-200253; adószáma: 26761303-2-13) kezeli.

A Honlap megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételek kötelezik Önt. Ha nem ért egyet a Felhasználási Feltételekben foglaltakkal, kérjük, hogy tekintsen el a Honlap használatától. A jelen jogi feltételekre a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A Honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.

A Társaság bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a Felhasználási Feltételek megváltoztatására, és/vagy a Honlaphoz való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.

Szellemi tulajdonjogok

A Honlap személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, a Honlapon levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a Honlap tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A Honlapon található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Társaságot illeti meg. A Honlaphoz történő hozzáférés vagy a Honlap használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A Honlaphoz fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Társaság. A Társaság honlapjai szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen Felhasználási Feltételeket megsérti, a Honlap látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Társaság fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban is.

A Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos:

  • kereskedelmi célokra használnia a Honlapot, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  • módosítani a Honlapot (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

A védjegyek vagy a Honlap bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a Honlap tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.

Tartalom

A Honlap tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A Honlap azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Társaság nem garantálja a Honlap tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a Honlap megszakítás- és hibamentes működését.

A Honlapon rendelés leadására nincs lehetőség. A Honlapra látogatóknak a helyszínen áll módukban vásárolni.

A Társaság jogosult a Honlap tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására.

A Honlapon közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Társaság szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. A Társaság szavatolja, hogy elektronikus hirdetéseiben a hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára.

Cookie-k használata

A Honlap használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy cookie-kat használjunk. Ha nem ért egyet a cookie-k ilyen használatával, böngészőjét ennek megfelelően állítsa be, vagy ne használja a Honlapot. Ha kikapcsolja a cookie-kat, amiket használunk, annak hatása lehet a Honlapon lévő felhasználói élményére.

Ha különböző eszközöket használ a Honlap megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a Társaság ezennel kizár minden felelősséget a Honlap Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a Honlapon közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a Honlap használatának lehetetlensége; és
  • a Honlapon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a Társaság szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A Honlap tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Társaság lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Társaság nem vállal helytállást azért, hogy a Honlap, illetve a szerver, amely a Honlapot hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. A Honlapot látogató személy (és nem a Társaság) viseli az ezen károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.

Beküldött információk

A Társaság nem köteles a Honlapra küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére.

A Társaság nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a webhelyre feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. A Társaság fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a webhelyről eltávolítsa.

Cím: 2316, Tököl, Tököli reptér IV. kapu

Telefon: +36-30-98-98-616

E-mail cím:  info@kesziskft.hu


Utolsó frissítés: 2021.10.07